مشخصات و خواص سنگها

مالاکیت malachite

مالاکیت

لاجورد lapis lazuli

لاجورد

یشم jade

یشم

عقیق agate

عقیق

دُر quartz

کوارتز-در

فیروزه turquois

فیروزه

توپاز topaz

توپاز

اکومرین aquamarine

آکومارین-آکوآمرین

زمرد emerald

زمرد

یاقوت کبود sapphire

یاقوت کبود - سفایر

یاقوت سرخ ruby

یاقوت سرخ - یاقوت قرمز

آمتیست amethyst

آمتیست-آماتیس

کوارتز صورتی rosequartz

کوارتز صورتی-رز کوارتز

لابرادوریت labladorite

لابرادور-لابرادوریت

اوپال opal

اوپال

مرجان coral

مرجان قرمز

سنگ ماه moonstone

مون استون-سنگ ماه

سیترین citrine

سیترین

گارنت garnet

گارنت-حجرسیلان

حدید hematite

حدید-هماتیت

جاسپر jasper

جاسپر

تورمالین tourmaline

تورمالین

زبرجد peridot

زبرجد-پریدوت

مروارید pearl

مروارید

دلربا sun stone

دلربا- سنگ خورشید

صدف Shell

صدف

فلوریت fluorite

فلوریت

کهربا amber

کهربا

چشم گربه cat eye

چشم گربه

چشم ببر tiger

چشم ببر- تایگر